22 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον Δήμο Μυκόνου (προκήρυξη)

dimos mykonou
admin
26/01/2017 11:31
  •  
  •  
  •  

Από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι ενδιαφερόμενοι για οκτάμηνη εργασία πλήρους απασχόλησης μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, στον Δήμο Μυκόνου.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω.
8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες των εικοσιδύο (22) θέσεων στον Δήμο Μυκόνου για οκτάμηνη εργασία έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

(Visited 12 times, 1 visits today)