Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» προτεραιότητα του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR)

insuleur bluegrowth
admin
11/04/2017 4:15
  •  
  •  
  •  

Η έναρξη του προγράμματος INNOBLUEGROWTH (INTERREG MED), ενός οριζόντιου έργου με σκοπό την προώθηση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των τμηματικών έργων που αναφέρονται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης σε μεσογειακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Απριλίου στη Ρώμη.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Γιώργο Μπενέτο, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, συνεργατικοί συνεταιρισμοί και δίκτυα που ασχολούνται με την Γαλάζια Ανάπτυξη, όπως την γαλάζια ενέργεια, την θαλάσσια επιτήρηση και το yachting.
Ο κ. Μπενέτος δήλωσε ότι, δεδομένης της τεχνογνωσίας και ενασχόλησης του INSULEUR σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και διασφάλισης μιας διεθνικότητας, του ζητείται να συμμετάσχει σε διάφορες προτάσεις είτε ως εταίρος ή ως συνδεδεμένος εταίρος. Το INSULEUR έχει θέσει ως προτεραιότητα τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ιδίως θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού (yachting και κρουαζιέρα). Εκτός από τον τομέα θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, άλλοι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το INSULEUR, είναι η ενέργεια, η βιοτεχνολογία και την υδατοκαλλιέργεια.
«Είναι βέβαιο ότι στο τέλος του έργου θα υπάρξει μια win-win κατάσταση, κατά την οποία το INSULEUR , τα νησιωτικά επιμελητήρια και οι νησιωτικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων για την Γαλάζια Ανάπτυξη και το έργο INNOBLUEGROWTH από τις καλές πρακτικές και την εμπειρία του INSULEUR στον τομέα» συμπλήρωσε ο κ. Μπενέτος.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.