Πρόσκληση στρατευσίμων 2021 Α΄/ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

Newsroom
15/12/2020 5:15
  •  
  •  
  •  

 

Το Λιμεναρχείο Νάξου ενημερώνει, ότι με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προσκαλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2021 Α΄/ ΕΣΣΟ, την 8, 9, 15, 17 και 19 Φεβρουαρίου οι παρακάτω:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2023 (έτος γέννησης 2002) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Αθήνας, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Δυτικής Αττικής.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1998 έως και 2023 (έτη γέννησης 1977 έως και 2002) από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγορίας σωματικής ικανότητας πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της υποπαραγράφου 1α της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2020 έως και 31 Ιανουαρίου 2021.

δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

ε. Τους στρατεύσιμους, των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

στ. Τους στρατευσίμους, που διέκοψαν την αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ζ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους, των οποίων μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

η. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

θ. Όσους υπέβαλαν αίτηση για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού.

ι. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ια. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1α της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, και παραλαμβάνουν σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους διακόπτεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2021 Α΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

ιγ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με τη 2021 Α΄/ ΕΣΣΟ. -4- ιδ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (στ) ομοίου.

Αναλυτικές οδηγίες στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής

(Visited 366 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.