Πρόσκληση στρατευσίμων 2020 Β΄ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

Newsroom
28/05/2020 6:34
  •  
  •  
  •  

 

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προσκαλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2020 Β΄ / ΕΣΣΟ, την 11 Ιουνίου 2020 και από 15 έως και 19 Ιουνίου 2020 οι παρακάτω:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2022 (έτος γέννησης 2001) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Κεντρικής Μακεδονίας.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1997 έως και 2022 (έτη γέννησης 1976 έως και 2001) από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγορίας σωματικής ικανότητας πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2019 έως και 31 Ιανουαρίου 2020.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020.

δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που τυγχάνουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

ε. Τους στρατεύσιμους, των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

στ. Τους στρατευσίμους, που διέκοψαν την αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ζ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους, των οποίων μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

Επίσης:

η. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα παραπεμφθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και θα κριθούν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

θ. Όσους υπέβαλαν αίτηση για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

ι. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ια. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, και παραλαμβάνουν σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2020 Β΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

ιγ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους ΑΔΑ: ΨΟ366-ΝΡΒ -4- Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με τη 2020 Β΄/ ΕΣΣΟ.

ιδ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ε) ομοίου.

2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

Αναλυτικά:

(Visited 430 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.