54 εκατ. για την ανάπτυξη της περιφέρειας

admin
30/07/2015 8:09
  •  
  •  
  •  

Το ποσό των 54 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε εννέα νομούς της Ελλάδας και σε ολόκληρη την Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG, το οποίο αφορά τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ και οι πόροι θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε χθες, επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Οι νομοί της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι: Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Η κ. Κορίνα Κρέτσου, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς».

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)