Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης

Newsroom
19/06/2020 4:27
  •  
  •  
  •  

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μετά την ολοκλήρωση των τμημάτων που είχαν διακοπεί (λόγω COVID 19), συνεχίζουν την λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης θα υλοποιηθούν νέα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας και συγκεκριμένα:
1. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία (2ο τμήμα): 25 ώρες.
2. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (2ο τμήμα): 25 ώρες.
3. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι): 50 ώρες.
4. Δημιουργία Ιστοσελίδας: 50 ώρες.
5. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών: 25 ώρες.
6. Χρήση ελεύθερου λογισμικού: 25 ώρες.
7. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media): 25 ώρες.
8. Φωτογραφία: 25 ώρες.
9. Ιστορία της Τέχνης: 25 ώρες.
10. Οικιακή παραγωγή οίνου, ποτών και ηδύποτων: 30 ώρες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο 4ο Δημοτικό σχολείο Ερμούπολης, απογευματινές ώρες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Για το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία» θα πραγματοποιηθεί δεύτερο τμήμα λόγω μεγάλης συμμετοχής αιτήσεων με ημερομηνία έναρξης την 01/07/2020 (Οι αιτήσεις συνεχίζονται).
*Για το πρόγραμμα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο» η έναρξη του θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020.
*Για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αυτή παραμένει ενεργή και θα ενημερωθούν για την επιλογή τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
*Οι αιτήσεις συνεχίζονται για όλα τα προγράμματα.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (τηλ.: 22810-81001).

Υπεύθυνες υπάλληλοι: Ελισάβετ Φρέρη, Σοφία Λαγουδάκη.

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/νου Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9 – Σύρος 84100.

E-mail: [email protected]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

(Visited 56 times, 1 visits today)