Νότιο Αιγαίο: 4 εκατ. ευρώ για τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων

admin
28/08/2015 12:58
  •  
  •  
  •  

Την πρόταση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την εξασφάλιση πόρων που θα οδηγηθούν δεσμευτικά στη συντήρηση σχολικών μονάδων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ενέκρινε το υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Έτσι, η Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί με 4 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, εκ των οποίων 2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα συντηρήσεων και επισκευών σχολικών κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και 2 εκατ. ευρώ σε έργα συντηρήσεων και επισκευών σχολικών κτιρίων της ΠΕ της Δωδεκανήσου.

Στο προσεχές δίμηνο, με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Δήμους), θα καταρτίσουν – καταρχήν – τη λίστα των σχολικών μονάδων όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, καθώς και την τεχνική έκθεση των παρεμβάσεων σε κάθε σχολική μονάδα.

 

Τα πλεονεκτήματα του έργου

Η διενέργεια εργασιών στις σχολικές μονάδες των νησιωτικών περιοχών (όπως π.χ. συντηρήσεις εξωτερικών «κελύφων» των κτιρίων, συντηρήσεις εσωτερικά των αιθουσών και των κουφωμάτων τους, αντικατάσταση εγκαταστάσεων υδραυλικών Η/Μ κ.λπ.) κρίνεται επιτακτική, λόγω του έντονου διαβρωτικού περιβάλλοντος των δύο νομών, αλλά και της παλαιότητας των κτιρίων (ιδιαίτερα αυτών των μικρών νησιών).

Το εν λόγω έργο θα συμβάλλει, επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως κατά τη φάση υλοποίησης των εργασιών, καθώς επίσης και στη διατήρηση των υπαρχουσών, αφού εξασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας των σχολικών μονάδων και εξαλείφεται το φαινόμενο κατάργησης σχολικών μονάδων – ιδιαίτερα στα  μικρά νησιά- και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολικά συγκροτήματα.

Επιπλέον, αναβαθμίζεται το περιβάλλον των σχολικών κτιρίων, ενώ διασφαλίζεται πρωτίστως η υγεία των μαθητών και των εργαζομένων σε αυτά. Σημαντικό γεγονός αποτελεί και η αισθητική – οπτική βελτίωση των κτιρίων.

Τέλος, η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης αναμένεται να παρατείνει τον χρόνο ζωής των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η συντήρηση των κτηρίων θωρακίζει και τη δομική επάρκειά τους.

 

 

 

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)