Ξεκινά το 2ο Πρόγραμμα Ανέργων Νέων για τον Τουρισμό

admin
24/07/2015 12:29
  •  
  •  
  •  

Ανακοινώθηκε στο www.insete-training.gr η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον πρώτο κύκλο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον τουριστικό κλάδο, όπου συνολικά 8.000 ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βασικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού, με βάση τόσο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αναπτύξει ο ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει καθορίσει το ΙΝΣΕΤΕ.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται για το 2015 – 2017 και θα καλύπτει το σύνολο της χώρας. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση συνολικά 500 ωρών κατάρτισης (80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής εξάσκησης), ενώ για πρώτη φορά στο τέλος της διαδικασίας προβλέπεται η πιστοποίηση του συνόλου των ωφελούμενων, η οποία θα στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές των ωφελούμενων θα είναι υψηλότερες από το προηγούμενο πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, οι Πάροχοι κατάρτισης θα προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους, κατά τη διάρκεια της επιλογής, της θεωρητικής κατάρτισης, της πρακτικής και παρακολούθηση μέχρι 6 μήνες μετά το τέλος της κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα κληθούν να εγγράφονται σε Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους ως προς τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα, εξασφαλίζοντας πλέον την άμεση συμμετοχή τους στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική εξάσκηση οι ωφελούμενοι της δράσης, δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξης τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων, την εγγραφή των επιχειρήσεων και των Παρόχων στο Έργο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το www.insete-training.gr.

(φωτό: aftodioikisi.gr)

(Visited 11 times, 1 visits today)