Πρόσκληση εγγραφής στο Θερινό Σχολείο Νάξου 2019

Άκης Αξαόπουλος
21/04/2019 2:54
  •  
  •  
  •  

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου 2019 (INNOVIS 2019), στη Σχολή Ουρσουλινών στη Χώρα Νάξου, κατά το διάστημα 08 – 21 Ιουλίου 2019, με θέμα «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές», με την υποστήριξη του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού-Αθλητισμού Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α).

Στόχος του Θερινού Σχολείου Νάξου 2019 είναι η διεπιστημονική μελέτη των θεμάτων πολιτιστικής διαχείρισης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της νησιωτικότητας και στο σύγχρονο περιβάλλον της κρίσης, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και των κοινωνικό-πολιτικών και χωρικών μεταβολών και τοπικής ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο θα έχουν:

• Φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Τελειόφοιτοι, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή ισότιμων της αλλοδαπής
• Άτομα από την τοπική κοινωνία της Νάξου

Οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επιβαρυνθούν με δίδακτρα και όσοι συμμετέχουν και επιτυχώς ολοκληρώσουν το Θερινό Σχολείο θα λάβουν Πιστοποιητικό (με 5 ECTS) και Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Θερινό Σχολείο Νάξου “Μανώλης Μαρμαράς” 2019 γίνεται εφέτος σε συνεργασία του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία με τη συμμετοχή 24 διδασκόντων καθηγητών από 12 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής.

Η λήξη των εγγραφών είναι: 2 Ιουλίου 2019, αλλά προτεραιότητα θα έχουν όσοι εγγραφούν άμεσα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://summer-schools.aegean.gr/INNOVIS2019/Application-Form

(Visited 132 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.