Λειτουργία Εσπερινού Λυκείου στη Νάξο – Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση

  •  
  •  
  •  

lykeio naxou

Εσπερινό Λύκειο πρόκειται να λειτουργήσει στη Νάξο από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Μάλιστα στο νησί θα λειτουργήσουν και οι δυο τύποι Λυκείων, Γενικό και Επαγγελματικό, στα οποία θα μπορούν να φοιτήσουν ενήλικες και ανήλικοι που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο και συνήθως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά κυρίως λόγω εργασίας δεν είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά και σε αποφοίτους Λυκείων, που ζητούν μία εξειδίκευση, για περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας (Εσπερινό ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα, δικαίωμα εγγραφής στα Εσπερινά Λύκεια έχουν οι ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει τις Γυμνασιακές σπουδές (απολυτήριο Γυμνασίου, ή απολυτήριο Σ.Δ.Ε., ή απολυτήριο ΕΠΑ.Λ/ΓΕΛ) και ανήλικοι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Τα Εσπερινά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ λειτουργούν από τις 6:00 το απόγευμα έως τις 9:45 το βράδυ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το Εσπερινό Λύκειο στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν (Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), και να δηλώσουν εγγράφως, έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, ότι επιθυμούν να φοιτήσουν από το επόμενο σχολικό έτος σε Εσπερινό Λύκειο που θα λειτουργήσει στη Νάξο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να καταθέτουν τις δηλώσεις τους στα σχολεία:
– 1ο Γυμνάσιο Νάξου (τηλέφωνο/φαξ: 2285022281 | email: [email protected])

– 2ο Γυμνάσιο Νάξου (τηλέφωνο/φαξ: 2285026008 | email: [email protected])

– ΓΕΛ Νάξου (τηλέφωνο/φαξ: 2285022990 | email:[email protected])

– Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (τηλέφωνο: 2281087660)
– ΔΙΕΚ Νάξου (τηλέφωνο/φαξ: 2285031228 | email: [email protected]) 

Δήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση σε νυχτερινό Λύκειο της Νάξου

Η λειτουργία του Νυχτερινού Λυκείου στη Νάξο

Η προσπάθεια για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες της Νάξου, οι οποίες έχουν πρωινό ωράριο λειτουργίας, δημιουργεί την ανάγκη να ζητηθεί, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εισηγηθούν στο Υπουργείο Παιδείας, να λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά (2019-2020), Εσπερινό Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ στη Νάξο.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 170505/ΓΔ4/ 12-10-2018) του ΥΠΕΘ με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2019-2020», προαπαιτούμενα για την εισήγηση ίδρυσης της νέας δομής είναι τα εξής:

1. Η ακριβής ονομασία και η έδρα του σχολείου.
2. Η εξασφάλιση της στέγασης (ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου).
3. Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό.
4. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145)

Για να έχει θετικό αποτέλεσμα η εισήγηση ιδρύσεως του Εσπερινού Λυκείου που θα κατατεθεί, θα πρέπει να προκύπτει από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με κύριο στόχο το όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης. Η εισήγηση θα πρέπει να είναι αναλυτική, συγκεκριμένη και πλήρως αιτιολογημένη γι αυτό το λόγο δημιουργείται η ανάγκη μίας μικρής διερεύνησης, προκειμένου η πρόταση που θα κατατεθεί να είναι πιο ολοκληρωμένη και να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκριθεί.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την αρ. απ. 153/ 29-05-2015 απόφασή του έχει εγκρίνει την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στη Νάξο.

Οι συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων έχουν οδηγήσει στις παρακάτω προτάσεις εσπερινών δομών στη Νάξο:

Α. Εσπερινό Γενικό Λύκειο – με έδρα το κτίριο του ΓΕΛ Νάξου στη Χώρα.

Β. Εσπερινό ΕΠΑΛ – με έδρα το κτίριο του ΓΕΛ Νάξου στη Χώρα με τις παρακάτω ειδικότητες:

1.Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
– Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
– Υπάλληλος στις Τουριστικές επιχειρήσεις

2. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας
– Βοηθός Νοσηλευτή
– Αισθητικής τέχνης

3. Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών
– Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

4. Πληροφορικής με την ειδικότητα
– Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Γ. Εσπερινό ΕΠΑΛ – με έδρα το κτίριο του ΕΠΑΛ Νάξου στο Φιλώτι με τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντοςμε τις εξής ειδικότητες:
– Τεχνικός Ζωικής παραγωγής
– Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών

2. Τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμούμε την ειδικότητα:
– Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων εγκαταστάσεων και δικτύων

3. Τομέας μηχανολογίαςμε τις ειδικότητες:
– Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

4. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με τις εξής ειδικότητες:
– Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
– Υπάλληλος στις Τουριστικές επιχειρήσεις

5. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας
– Βοηθός Νοσηλευτή
– Αισθητικής τέχνης

6. Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών
– Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

7. Πληροφορικής
-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(Visited 405 times, 1 visits today)