Υποτροφίες για εννέα σπουδαστές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  •  
  •  
  •  

ypotrofia gyalia biblia

Εννέα θέσεις υποτρόφων σπουδαστών για το έτος 2018-2019 προκηρύσσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τα Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN COLLEGΕ.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν σε:
*MEDITERRANEAN COLLEGE: 3 υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)
Αξίας 5.600€ έκαστη για το α’ έτος σπουδών

*ΙΕΚ ΑΛΦΑ: Δύο ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000€ έκαστη.

*ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης): Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 6.000€ έκαστη.

*MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης): Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900€ έκαστη (αναλόγως το πρόγραμμα).

 

Όροι και προϋποθέσεις
*Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.
*Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
*Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί (σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη).
*Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.
*Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
*Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
*Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
*Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ στο πρόγραμμα.
*Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
*Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο – συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου – πρόγραμμα.
*Η ανάδειξη των υποτρόφων πραγματοποιείται με Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή12 Οκτωβρίου 2018, στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αιγαίου στην Ρόδο.
Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).
Σχετικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις: Τμήμα Δια Βίου μάθησης (22413 64705-64757, Λόη Χριστίνα & Παπανικόλα Αθανασία).

(φωτό: alfavita.gr)

(Visited 16 times, 1 visits today)