2,5 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Σύρο και Ρόδο

panepistimio aigaioy syros
admin
30/01/2017 10:00
  •  
  •  
  •  

Το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» για την αναβάθμιση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Σύρο και Ρόδο.
Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και με μοναδικό αποδέκτη (δυνητικό δικαιούχο) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών και του επιστημονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και τη Σύρο.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι τρίμηνης διάρκειας, από 1ης Φεβρουαρίου 2017 έως και 28 Απριλίου 2017.

(φωτό: exploring-greece.gr)

(Visited 11 times, 1 visits today)