Μήνας: Νοέμβριος 2018

30 θέσεις στις Κυκλάδες μέσω του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 5.500 άνεργων πτυχιούχων (δείτε τον πίνακα)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και