Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

Χαμογελαστοί και ετοιμοπόλεμοι

Έτοιμα «να ριχτούν» στην μάχη τόσο των βουλευτικών εκλογών (όποτε κι αν αυτές γίνουν), όσο και των εκλογών της Αυτοδιοίκησης

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 4 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας ενός µήνα.