Μήνας: Αύγουστος 2017

gymnasio biblos

Ένα ΜΕΓΑΛΟ Ευχαριστώ!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνει ο τ. διευθυντής του Γυμνασίου Βίβλου Νάξου προς όλους τους συνεργάτες του αλλά και στη μικρή