Μήνας: Ιούνιος 2016

sxoinoysa faba 1

5η Γιορτή Φάβας στη Σχοινούσα

Δύο μέρες θα διαρκέσει φέτος η Γιορτή Φάβας στη Σχοινούσα, η οποία πραγματοποιείται για 5η χρονιά, στο πλαίσιο ανάδειξης ενός

ergasia job2

Προσλήψεις στο δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης εγκρίνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και πέντε ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σχέση

Πρόσληψη 6 ναυαγοσωστών στο δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη έξι (6) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών

ergasia job2

Θέσεις εργασίας στο δήμο Τήνου

Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.), ως εξής:

navagosostis

Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη έξι (6) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών