ΥΓΕΙΑ

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου – Όλες οι θέσεις στις Κυκλάδες (πίνακες)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων των κενών και κενούμενων θέσων των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής τίθεται στη διάθεση του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου

  Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας ανάμεσα στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου και την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς &