ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8,5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει προσκλήσεις προς τους Δήμους

“Εκφράζομαι για τη Γη και το Περιβάλλον”: Διαγωνισμός για τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον

Η Επιτροπή Διδακτικής των Γεωεπιστημών και η Επιτροπή Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη του EnvStories Erasmus+ Project http://www.envstories.eu/ συνδιοργανώνουν τον διαγωνισμό: