ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

arxitektonikoi diagonismoi notio aigaio

Απάντηση Περιφέρειας στον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Το πρωτοφανές Δελτίο Τύπου, με το οποίο ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ασκεί κριτική στην Περιφέρεια Νοτίου

arxitektonikoi diagonismoi notio aigaio

Απάντηση Περιφέρειας στον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Το πρωτοφανές Δελτίο Τύπου, με το οποίο ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ασκεί κριτική στην Περιφέρεια Νοτίου

arxitektonikoi diagonismoi notio aigaio

Απάντηση Περιφέρειας στον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Το πρωτοφανές Δελτίο Τύπου, με το οποίο ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ασκεί κριτική στην Περιφέρεια Νοτίου