ΣΥΡΟΣ

Δημιουργία Open Mall στη Σύρο

  Τη χρηματοδότηση ύψους 1.340.940,19€ του έργου «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014-2020» ενέκρινε

Ιταλοί δημοσιογράφοι στη Σύρο

  Η προβολή της Σύρου στην ιταλική αγορά ήταν ο στόχος της φιλοξενίας δημοσιογραφικής αποστολής από την Ιταλία, η οποία