ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Επιμελητήριο: Παρουσίαση τεσσάρων νέων δράσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση τεσσάρων νέων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 διοργανώνουν το Επιμελητήριο