ΚΕΑ

korissia

Αδειοδοτήθηκε ο ΧΥΤΑ Κέας

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κέας στη θέση «Πάουρας» του νησιού από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.