ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο δήμο Θήρας

Ο δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών

Προσλήψεις στο δήμο Πάρου

Ο δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή

30 θέσεις στις Κυκλάδες μέσω του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 5.500 άνεργων πτυχιούχων (δείτε τον πίνακα)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 4 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας ενός µήνα.