ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ: Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων

admin
26/08/2016 9:06
  •  
  •  
  •  

Ενόψει της έναρξης της νέας αθλητικής περιόδου, έτους 2016-2017, το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει ότι για την είσοδο και χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α ( ανοιχτό Δ.Α.Κ. Νάξου, κλειστό Δ.Α.Κ. Νάξου, γήπεδο Αγίου Αρσενίου) από άτομα που θέλουν να συμμετέχουν σε προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, από μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, από άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο, είναι απαραίτητη η έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας.

Προκειμένου να εκδοθεί η Αθλητική Ταυτότητα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στο γραφείο αθλητισμού του Νομικού Προσώπου:
1. Iατρική βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο
2. Πρόσφατη φωτογραφία
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική Ταυτότητα, ενώ μετά τη λήξη αυτής η αθλητική ταυτότητα επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Αθλητισμού του Ν.Π.

(Visited 9 times, 1 visits today)