Κώστας Βερνίκος: Σκέψεις και προτάσεις για την Ο.ΝΑ.Σ.

admin
26/12/2015 7:54
  •  
  •  
  •  


Του Κώστα Βερνίκου (
Πρόεδρος του Συλλόγου Σαγκριωτών και μέλος του Δ.Σ. της Ο.ΝΑ.Σ)

Έχοντας ως προϋπόθεση την μικρή εμπειρία, τα όσα έχω ακούσει και διαβάσει στην μικρή διαδρομή μου στον χώρο, διατυπώνω μερικές σκέψεις, αναφορικά με το παρελθόν, την παρούσα πορεία και το μέλλον της Ο.ΝΑ.Σ. Ουδείς αμφισβητεί την ιστορία και το έργο της.

Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή. Στην πολύχρονη πορεία της έχει συμβάλει αφενός στην διατήρηση και προβολή της Ναξιακής λαϊκής παράδοσης (με πάρα πολλές εκδηλώσεις και ενέργειές της) και αφετέρου στην ανάδειξη και προώθηση επίλυσης πολλών και σπουδαίων προβλημάτων της Νάξου.

Όμως, όπως διαπιστώνεται και διατυπώνεται από εκείνους που την βλέπουν και την κρίνουν αντικειμενικά, η Ο.ΝΑ.Σ. δεν υλοποιεί τους βασικούς στόχους που απαιτούν τα άρθρα του καταστατικού της. Με «επιφανειακές» χωρίς επεξεργασία και οργάνωση ενέργειες και εκδηλώσεις προσπαθεί να υπάρχει στο προσκήνιο. Δεν έχει πλέον την παλαιά αίγλη, την πρέπουσα αποδοχή, την αναμενόμενη λαϊκή απήχηση, τον σεβασμό από την εξουσία.

Βέβαια για όλα αυτά κάποιοι ευθύνονται και πρέπει να προβληματίζονται, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός οργάνων , είτε βρίσκονται στο παρασκήνιο.

Πολλά ειπώθηκαν, θα ειπωθούν και αλλά, πολλοί μίλησαν, αλλά και θα μιλούν για μια Ο.ΝΑ.Σ. σεβαστή, σύγχρονη, αποδεκτή, παρούσα στα σημερινά δρώμενα, διεκδικητική, αποτελεσματική, συλλογική. Επίσης ειπώθηκαν και θα ειπωθούν διάφοροι τρόποι που βοηθούν στο να γίνει καλύτερη.

Προσπαθώντας να ομαδοποιήσω τους βασικούς στόχους, αλλά και να διευκρινίσω τις επιβαλλόμενες και απορρέουσες υποχρεώσεις για την υλοποίηση των όσων απαιτούν τα άρθρα του καταστατικού, τους κατέταξα στις παρακάτω ενότητες.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ο.ΝΑ.Σ.

Για να λειτουργήσει η Ο.ΝΑΣ. είναι αυτονόητο και απαραίτητο να έχει λειτουργικό, οργανωμένο, τακτοποιημένο και καθαρό γραφείο. Επίσης να υπάρχουν:

-Τακτοποιημένο και εκκαθαρισμένο αρχείο

-Θεματικοί φάκελοι (ιστορικό – παρούσα κατάσταση – προοπτική) για κάθε σοβαρό πρόβλημα- θέμα που αναδεικνύει η Ο.ΝΑ.Σ.

-Φάκελοι για κάθε Χωριό – Σύλλογο, με τα θέματα – αιτήματα που ο Σύλλογος προτείνει και η Ο.ΝΑ.Σ. Εκδομένα τα πρακτικά των συνεδρίων που έχουν γίνει.

-Ξεχωριστό τακτοποιημένο αρχείο για το περιοδικό ΝΑΞΙΑΚΑ

2.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ο πολιτισμός αποτελεί τον πρώτο βασικό πυλώνα δράσης.

Όμως δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στη λογική να υπηρετεί και να προάγει τον πολιτισμό όπως οι Σύλλογοι, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Πέραν της αυτονόητης συνεχούς παρουσίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Συλλόγων μελών της (και όχι μόνο), θα πρέπει:

Να επιδιώκει την οργάνωση (είτε μόνη, είτε με την συνεργασία άλλων φορέων) αυτοτελών πολιτιστικών εκδηλώσεων με διαφορετικές θεματικές ενότητες. Στόχος να είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σήμερα και η μεταλαμπάδευσή της στο αύριο αφενός και αφετέρου η προώθησή της πέραν της Νάξου και των Κυκλάδων.

Να προσπαθεί να φέρει στην Νάξο πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές πολιτιστικούς φορείς άλλων περιοχών της Ελλάδας (και όχι μόνο).

Να εκδίδει βιβλία διακεκριμένων Ναξίων, μουσικά C.D., θεματολογικά D.V.D., με την συνεργασία και την χορηγία τρίτων.

 

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ Ο.ΝΑ.Σ.

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας δράσης της είναι η ανάδειξη και προώθηση για επίλυση προβλημάτων του Νησιού μας.

Αναφέρθηκε προηγουμένως η δημιουργία φακέλων θεματικών (ιστορικό – παρούσα κατάσταση – προοπτική) για κάθε σοβαρό πρόβλημα- θέμα που αναδεικνύεται, αλλά και η δημιουργία φακέλων με θέματα – αιτήματα Χωριών – Συλλόγων.

Μόνο με αυτό το οπλοστάσιο θα είναι σεβαστές και αποτελεσματικές οι επισκέψεις σε φορείς για διεκδίκηση, διαφορετικά οι επισκέψεις θα έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, με τα όποια αρνητικά σχόλια και βέβαια δεν αποτελούν δράση.

Πέραν του προβλεπόμενου, κάθε δύο έτη συνεδρίου, θα πρέπει να προγραμματίζονται θεματικές ημερίδες, διημερίδες ξεχωριστών επίκαιρων θεμάτων – προβλημάτων που απασχολούν το Νησί μας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία να προωθούνται αναλόγως.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συμβαίνουν πολλά σήμερα στο Νησί μας και η Ο.ΝΑ.Σ είναι απούσα με τις θέσεις της. Χωροταξικό, επιχειρησιακό σχέδιο, τουριστική ανάπτυξη, εκμετάλλευση υδροφόρου ορίζοντα, αεροδρόμιο, συγκοινωνιακό, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση νέων, παιδεία , σμύριδα κ.λπ., διάφορες θεματικές επιτροπές σε οργανισμούς των Δήμων, για προώθηση θεμάτων.

Πρέπει να διεκδικήσει παρουσία και θέσεις σε όλα τα παραπάνω. Να οριστούν κατάλληλα μέλη του Δ.Σ, τα οποία θα συμμετέχουν, θα τηρούν φακέλους και θα ενημερώνει έγκαιρα το Δ.Σ, για να αποφασίζει τις θέσεις που θα προωθούνται.

Επιπλέον να επιδιωχθεί στους Δήμους Νάξου, Δρυμαλίας και Γαλατσίου να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων που καταθέτουν στεφάνια και συμμετέχουν επίσημα στις διάφορες εκδηλώσεις Εθνικές, Τοπικές, Θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λπ.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Μ.Μ.Ε.

Σήμερα ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας του διαδικτύου, πρέπει οι υπεύθυνοι εκπρόσωποί της, να είναι ενημερωμένοι και σε θέση να προωθούν, με άρθρα και συνεντεύξεις το έργο της και τις θέσεις της.

Να γίνεται εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας, που δίδεται και με την συνεργασία όλων των Συλλόγων και των Ο.Τ.Α. να προβάλλεται το νησί μας και ο πολιτισμός μας.

Να γίνεται προσπάθεια παρέμβασης ή συμμετοχής σε εκπομπές ραδιοφωνικές η τηλεοπτικές που έχουν θέμα για το Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τη Νάξο.

Να συνεργάζεται, αλλά και αν χρειάζεται να αντιπαρατίθεται με φορείς για το καλό του τόπου μας και της Ο.ΝΑ.Σ.

6. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ο τρίτος βασικός πυλώνας δράσης της Ο.ΝΑ.Σ. είναι η προαγωγή και διαφύλαξη της ενότητας και συνεργασίας του Ναξιακού Συλλογικού Κινήματος. Δηλαδή η Ο.ΝΑ.Σ να είναι οι Σύλλογοι.

Για να έχουμε Ο.ΝΑ.Σ. Συλλόγων και όχι συμφωνιών, παρεών, αποκλεισμών Συλλόγων, πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού της, δηλαδή:

Η Γενική Συνέλευση να απαρτίζεται από τα εκάστοτε εκλεγμένα Δ.Σ. των Συλλόγων μελών της Ο.ΝΑ.Σ. και όχι από άλλους αντιπροσώπους (αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχει και ενδιαφέρον για τα Δ.Σ. των συλλόγων).

Το εκάστοτε Δ.Σ. να αποτελείται οπωσδήποτε από ένα μέλος κάθε συλλόγου μέλους (ο έχων λάβει τις περισσότερες ψήφους) και οι υπόλοιποι με την σειρά των ψήφων που έλαβαν.

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος-οι θα εκλέγονται από το Δ.Σ. καθώς και η υπόλοιπη Εκτελεστική Γραμματεία (Γεν. Γραμματέας, Ειδ. Γραμματέας, Ταμίας, Βοηθ. Ταμία, Έφορος κ.λπ.).

Κυρίαρχο όργανο αποφάσεων να είναι η Γενική Συνέλευση με επόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποστολή της Εκτελεστικής Γραμματείας θα είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ (και όχι όπως συνέβαινε μέχρι τώρα να αποφασίζει και απλά να ενημερώνει το Δ.Σ.).

Η θητεία των παραπάνω θα είναι ένα (1) έτος , με δικαίωμα θητείας άλλο ένα.

7. ΝΑΞΙΑΚΑ

Τα Ναξιακά αποτελούν ένα σπουδαίο έντυπο για την Νάξο και θα πρέπει να συνεχίζεται η έκδοσή του.

Συνεχής καταβολή προσπάθειας ώστε, αφενός να εξασφαλίζονται χορηγοί και αφετέρου νέοι συνεργάτες.

Συνεχής προσπάθεια της συντακτικής ομάδας θα πρέπει να είναι, η επιλογή και προσαρμογή της ύλης έτσι ώστε να διαβάζεται ευχάριστα και με ενδιαφέρον από ευρύτερο κοινό, χωρίς έκπτωση στην επιστημονική του ταυτότητα.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εξόρμηση για χορηγίες από κρατικούς φορείς και ιδιώτες.

Είναι ευνόητο, ότι η οικονομική της ευμάρεια ή όχι συναρτάται από το κύρος της, την παρουσία της, τις θέσεις της , την αποδοχή της .

Μια καταξιωμένη Ο.ΝΑ.Σ. θα έχει πόρους, ενώ μία απομονωμένη και απαξιωμένη θα έχει οικονομικό πρόβλημα

ΔΙΑΦΟΡΑ

Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μία εποχή των γραμμάτων, της εξειδίκευσης, των τεχνολογιών, της επικοινωνίας, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, του πολυπολιτισμού κ.λπ. και όλοι βλέπουμε ότι:

Α. Τίποτε πλέον δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται μετά από συστηματική και προγραμματισμένη διεκδίκηση και όπου είναι δυνατόν σε συντονισμό με άλλους φορείς, που διεκδικούν τα ίδια πράγματα.

Β. Ζούμε σε κατεξοχήν επικοινωνιακή εποχή, εάν κάποιος φορέας θέλει τον εαυτό του ενεργό, διεκδικητικό, αποτελεσματικό πρέπει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία και αφενός μεν να αυτοπροβάλλεται, αφετέρου δε να προβάλει με επιχειρήματα και με συγκροτημένο λόγο κάθε τι που διεκδικεί ή επιθυμεί να προβάλει.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πιστεύω, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, ότι μόνο κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιλογές, η Ο.ΝΑ.Σ. να βγει από την κρίση και να έχει μέλλον. Αυτό όμως θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τους υπεύθυνους.

Οι τελευταίες εκλογές ήταν τραυματικές για την Ο.ΝΑ.Σ. οι ευκαιριακές ετερόκλητες συμμαχίες, κατέληξαν στην σημερινή κρίση.
Η κρίση για να αντιμετωπιστεί και να υπάρξει προοπτική, θέλει εξασφάλιση συλλογικού πνεύματος, ιδέες, διάθεση χρόνου για δουλειά, αλτρουισμό και φυσικά φρέσκα πρόσωπα. 
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΛΥΣΟΥΝ.

Τώρα απαιτείται περίσκεψη, χρόνος και όχι πρόχειρες και γρήγορες λύσεις με τα ίδια πρόσωπα. 
Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία. Είναι χρέος όσων πιστεύουν στην ύπαρξη της Ο.ΝΑ.Σ. να αγωνιστούν. Είναι χρέος προς το Ναξιακό Συλλογικό Κίνημα, προς το Νησί μας. Είναι όμως και χρέος αυτών που την υποβάθμισαν και την απαξίωσαν στα μάτια του Ναξιακού λαού να αποσυρθούν.

 

(Visited 37 times, 1 visits today)